strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /home/espaiver/public_html/web/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 0.

Algunes de les actuacions que hem realitzat:

Plaça del sortidor - poble sec
Fachadas | Esgrafiats

Reparació i restauració dels esgrafiats dela cornisa de la façana principal
 

Esgrafiado en proceso
Esgrafiado en proceso
Esgrafiado terminado.
Passeig de Gràcia 91 - Eixample
 • Sanejament de tirants metàl·lics de la façana posterior afectats pel rovell (respatllat i passivat).
 • Recuperació de volum original del parament, emprant les mateixes tècniques d'origen (arreboçat de calç i sorra de marbre).
Reparació puntual de caps de biga en la façana posterior
Reparació puntual de caps de biga en la façana posterior
Cerdanyola del Vallès - Cerdanyola del Vallès
Neteja de canalons | Teulada
 • Arrencada de plantes i extracció de terra acumulada als canalons de desaigüe de la teulada inclinada.
 • Instal·lació d'una línia de vida per poder realitzar les tasques
Vista de l'edifici
Compte Borrell - Barcelona

Repicat de zones deteriorades de la façana posterior (parament i part de les cornies)

Restitució de volum original amb aplicació de morter de cal.

Pintura de superfície reparada.

Treballs realizats mitjançant tècniques de treballs verticals.

Reparació puntual de danys a la façana posterior
Reparació puntual de danys a la façana posterior
Reparació puntual de danys a la façana posterior
Lleó - Badalona
 • Rehabilitació integral de la façana
 • Repicat de morter en mal estat.
 • Recuperació del volumen original seguint tècniques tradicionals de morter de calç (amb col·locació de malla en punts singulars).
 • Sanejat i reconstrucció de motllures de cornisa.
 • Reconstrucció amb morters especials del sòcol de la finca
 • Pintura integral de la façana.
Rehabilitació integral de la façana
Rehabilitació integral de la façana
Abans...
Desprś...
Cadaqués - Cadaqués

Col·locació d'una lona publicitària a Cadaqués. La lona es va col·locar en un equipament municipal, i anunciava una exposició de Dalí.

Aquesta va ser una actuació d'urgència, efectuada en comprovar que la lona no es podia col·locar amb els mitjans habituals. 

Emplaçament, abans de l'actuació
Un cop col·locada ;-)
Trafalgar - Arc de Trionf
Despreniments | Façanes | Sanejament

Sanejament puntual d'una àrea amb pelill de despreniments.

Intervenció preventiva prèvia a l'obra de rehabilitació de l'edifici.

Accés a la zona de actuació mitjançant tècniques de treballs verticals.

Sanejament puntual en zona amb perill de despreniment
Sanejament puntual en zona amb perill de despreniment
Passatge Mercader - Barcelona
 • Sanejament de les lloses de formigó afectades per carbonatació (amb la conseqüent oxidació de les barilles de l'armat) i amb perill de despreniment i caiguda de troços a la via pública.
 • Tratactament d'armadures (sanejament i passivat), recuperació de volum de morters especials (SIKA 612).
 • Colocació i aplacat de noves peces d'obra vista.
 • Rejuntat de les peces.
Reparació de façana d'obra vista amb perill de despreniments
Reparació de façana d'obra vista amb perill de despreniments
Reparació de façana d'obra vista amb perill de despreniments
Reparació de façana d'obra vista amb perill de despreniments
Plaça Espanya - Hostafrancs

Substitució de l'antiga sortida de fums d'un restaurant per una nova de doble càmera.

Traball realitzat mitjançant les tècniques de treballs verticals en alçada.

Col·locació d'una sortida de fums
Calvet 50 - Sarrià
 • Reparació de baixos de balcons mitjançant el repicat de les zones esquerdades, tractament de barilles de rea (pasivat) i recuperació de volum original mitjançant morters especials (SIKA 612).
 • Acabat amb capa de morter monocapa (armat amb malla de fibra de vidre anticali) imitant textura original (raspat).
 • Restitució de peces ceràmiques (trencaaigües) adherides al suport mitjançant morter cola per exterior i ajuntades amb borada de junta ampla, color terracota.
Reparació de baixos de balcons
Reparació de baixos de balcons
Reparació de baixos de balcons
Reparació de baixos de balcons
Reparació de baixos de balcons
Reparació de baixos de balcons
Rocafort - Eixample
 • Restauració de la façana principal
 • Sanejament dels frontals dels balcons. Retirada de peces de pedra artificial amb perill de caiguda.
 • Retirada de baranes metàl·liques per la seva posterior substitució per unes de noves d'acer inoxidable.
 • Reparació d'esquerdes a la façana.
 • Substitució de les rajoles dels balcons.
 • Pintura integral.
Restauració de la façana principal
Restauració de la façana principal
fahchada acabada.
Passeig de Gràcia - Eixample
 • Actuació urgent de seguretat.
 • Enfaixat de balconades amb risc de despreniments.
 • Actuació a la façana posterior.
 • Reparació d'esquerdes estructurals.
 • Reparació dels caps de les bigues.
Colocación de la red protectora.
balcon agrietado.
Reparació de balconades
Actuació urgent de seguretat: enfaixat de balconades amb risc de despreniments
Viladomat - Barcelona

Enfaixat amb xarxa de pèrgola per evitar caiguda de cascots a la via pública.

Feina prèvia a la intervenció definitiva de la patologia de l’edifici.

Enfaixat de pèrgola amb perill de despreniment
Enfaixat de pèrgola amb perill de despreniment
Minerva - Sant Gervasi

Tipus d'edifici: S. XIX (catalogat)

 Serveis: Rehabilitació de façanes, elements de pedra natural, elements de pedra artificial, estucs i esgrafiats, ornaments, serralleria i fusteria, neteja, impermeabilitzacions i enrajolats

Rehabilitació integral de façana principal.

 • Tractament dels paraments d'estuc esgrafiats i recuperació pictórica.
 • Neteja, sanejament i protecció de les superfícies de pedra natural.
 • Recuperació d'elements ornamentals.
 • Reparació puntual de fusteria i elements de manyeria.
 • Reparació puntual de barana balustrada de façana posterior.
 • Neteja de la façana amb aspersió d'àrids.
 • Reforços estructurals en baranes i balcons.
 • Restauració de baranes
 • Tècniques de transparència cromàtica a la façana (veladures)
Façana ja rehabilitada
Façana abans de començar l'actuació
Portal rehabilitat
Rehabilitació de la façana i aïllament del terrat
Rehabilitació de la façana i aïllament del terrat
Compte de Santa Clara - Barcelona
 • Calcat de la resta dels esgrafiats (32)
 • Sanejat mecànic i manual dels esgrafiats fins arribar a base ferma.
 • Arrebossat de superficie amb un 20 % de portland.
 • Dugues capes de morter de cal, granulometría de 2 mm i 1,2 mm de silici, tenyit amb terres  naturals.
 • Pasta de lliscar (pols de marbre i cal, relació 1:1), tenyit amb terres naturals
Esgrafiats
Esgrafiats
Nicaragua - Sants
Andami

Repicat integral de frontals de balcons. Tractament de les armadures afectades per l’òxid: rascat de l’òxid passivació de les armadures, recobriment amb morters especials (sika 12). Restitució de volum original amb morter monocapa (acabat raspat).

Enderroc de baranes d’obra. Extracció d``antigues baranes metàl·liques. Subministrament i col·locació de noves baranes de acer inoxidable i vidre.

Reparació i pintura dels sostres de balcons.

Extracció de rajoles perimetrals dels balcons, col.locació de noves rajoles ceràmiques vidriades amb escopidor.

Reparació d´esquerdes en obra vista: Extracció de totxanes afectades, fixació d´esquerdes amb grapes de varilla roscada de acer inoxidable i fixades amb taco químic. Col·locació de noves peces de totxanes d´obra vista.

Impermeabilització de terrat de la finca.

Rehabilitació integral de façana
Bailén - Eixample
 • Restauració de l'interior de l'escala comunitària. Tècniques de transparència al vestíbul i al forat de l'escala.
 • Estucat de cal i imitació marbre. Cal lliscada i veladures.
Transparències i estucats
Transparències i estucats
Passeig d'amunt - Barcelona
Façanes | Cobertes | Patis interiors
 • Reparació dels paraments de granulite.
 • Tractament de l'obra vista.
 • Sanejament dels elements de pedra artificial.
 • Sanejament i unificació de serralleria i fusteria.
 • Reparació de pati interior
 • Impermeabilització i pavimentació de coberta comunitària.
Façana
Rehabilitació de façana principal, posterior, pati interior i coberta
Villarroel - Eixample
Patis interiors
 • Sanejament i unificació de serralleria i fusteria
 • Sanejament de parament vertical de calç, restitució de volum amb amb morter de calç i acabat amb textura lliscat.
 • Canvi de baixants d'amiant
 • Canvi de trencaigües a les finestres
 • Tractament a vigues estructurals
 • Canvi de pasamurs al terrat
Rehabilitació integral dels 6 patis interiors de la finca
Teodora Lamadrid 145 - Barcelona
 • Neteja de plaques de marbre (mitjans mecànics)
 • Aplacat de 2000 plaques de marbre (tornillos hilti)
 • Canvi de pasamurs als balcons.
 • Imitació d epedra (petratex i tints naturals).
 • Decapat químic i mecànic de baranes de fusta.
Restauració d'elements de marbre, fusta i imitació de pedra
Restauració d'elements de marbre, fusta i imitació de pedra
Restauració d'elements de marbre, fusta i imitació de pedra
Portal Nou 49 - Barcelona
 • Repicat integral del parament vertical.
 • Arrebossat del parament vertical mitjançant aplicació de morter de cal mitjançant tècniques tradicionales.
 • Restitució de motllures i elements decoratius
 • Veladura de la façana en tres colors amb emmarcaments a finestres i portes
 • Imitació de carreus de pedra als baixos de l'edifici, mitjançant tècniques tradicionals de cal
Façana en calç
detalle de textura en cal
Façana integral en cal
Maria Aguiló 87 - Barcelona
Amiant | Fibrocement | Baixants

Substitució de baixant de fibrociment per un de pvc, mitjançant tecniques homologades pel tractament d´amiant.

Canvi de baixant de la façana principal